Baigiamas statyti popieriaus fabrikas

Lietuvos Aidas. 1932 08 13. p.7