Gyventojams Šančiuose žinotina

Lietuvos Žinios. 1931 07 01. p.5