Telšių-Kretingos geležinkelio apžiūrėjimas

Lietuvos Aidas. 1932 09 03. p.8