Pašventinta Naumiesčio mokykla

Lietuvos Aidas. 1932 09 05. p.6