Naumiestis gražiai pagerbė Vincą Kudirką

Lietuvos Aidas. 1932 09 06. p.4