Kaip tvarkosi Panevėžys

Lietuvos Aidas. 1932 09 17. p.7