Didelės iškilmės Kelmėje

Lietuvos Aidas. 1932 09 19. p.2