Valstybinė statyba Lietuvoje

Lietuvos Aidas. 1932 09 19. p.5