Savivaldybės visur gražiai tvarkosi ir dirba

Lietuvos Aidas. 1932 09 28. p.4