Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją

Lietuvos Aidas. 1932 09 30. p.6