Dėl iškirstų Ąžuolyne medžių

Lietuvos Žinios. 1931 07 08. p.5