„Lietuvos Lloydo“ reklaminis skelbimas

Lietuvos Žinios. 1931 07 11. p.5