Biržuose sudegė „Lietūkio“ linų fabrikas

Lietuvos Žinios. 1931 07 17. p.5