Pirmas Lietuvos miestų burmistrų suvažiavimas

Lietuvos Aidas. 1932 10 08. p.2