Vietoj vainikų suaukojo 10000 litų

Lietuvos Aidas. 1932 10 08. p.9