Cotton fabriką, didžiausia Pabaltyje

Lietuvos Aidas. 1932 10 10. p.4