Susisiekimo viceministeris inž. J. Jankevičius hidroelektr. stoties klausimu

Lietuvos Aidas. 1932 10 10. p.5