Dėl Raudonės likimo

Lietuvos Aidas. 1932 10 13. p.7