Kiek sumokės Kaunas už priskirtas iš apskrities dalis?

Lietuvos Žinios. 1931 07 15. p.5