Dėl autobusų kursavimo tvarkos

Lietuvos Žinios. 1931 07 17. p.5