Lietūkis statys didelį malūną

Lietuvos Žinios. 1931 07 20. p.5