Iškilmingai atidarys tunelį

Lietuvos Žinios. 1931 07 21. p.5