Paėmė stayti geležinkeliečių namus

Lietuvos Žinios. 1931 07 21. p.5