Amizituos 2 klm. plento

Lietuvos Žinios. 1931 07 23. p.5