Autobusininkai pas Kauno burmistro padėjėją

Lietuvos Žinios. 1931 07 29. p.5