Š. metų Nemuno vagos darbai

Lietuvos Žinios. 1931 08 11. p.5