Jau pabaigta statyti

Lietuvos Žinios. 1931 08 12. p.5