Kauno miesto reikalai

Lietuvos Žinios. 1931 08 13. p.2