Katalikų spauda Kauno soborą reikalauja griauti

Lietuvos Žinios. 1931 08 18. p.2