Pabaigė statyti žydų pradžios mokyklą

Lietuvos Žinios. 1931 08 19. p.5