Klaipėdos krašto seimelio posėdis

Lietuvos Žinios. 1931 08 21. p.5