Kauno kapus iškels už Petrašiūnų

Lietuvos Žinios. 1931 08 26. p.5