Palanga. Iš kurorto gyvenimo

Lietuvos Aidas. 1935 06 18. p.8