- A. Panemunėje statomas kurhauzas kaštuos 39.000 Lt

Lietuvos Aidas. 1935 06 21. p.7