Žinutės apie Klaipėdą

Lietuvos Aidas. 1935 06 22. p.6