Šiauliai. Patvirtino apyskaitą ir nutarė vesti kanalizaciją

Lietuvos Aidas. 1935 06 24. p.8