Baigiama reguliuoti Nemuno vaga nuo Kauno iki Nevėžio

Lietuvos Aidas. 1932 10 15. p.6