Po paskutinio gaisro beatsistatančioj Plungėj

Lietuvos Aidas. 1932 10 15. p.9