Tautos vado tėviškėje

Lietuvos Aidas. 1932 10 19. p.4-5