Moderniškas ir patobulintas susisiekimas Klaipėdos krašte

Lietuvos Aidas. 1935 06 28. p.8