Marijampolės apskrities pramonė

Lietuvos Aidas. 1932 10 24. p.7