Klaipėdos vasarvietėse geros sąlygos visokiam sportui

Lietuvos Aidas. 1935 07 12. p.9