Dėl Kauno maudyklių

Lietuvos Aidas. 1935 07 26. p.10