Savivaldybių plentams statyti trimečio planas

Lietuvos Aidas. 1935 07 27. p.9