Seiniai. Administracijos palinijo žymesnės vietos

Lietuvos Aidas. 1935 07 31. p.8