Ar ne skriauda vasarotojams?

Lietuvos Aidas. 1935 07 29. p.7