Žemaičiai ir jų šventieji

Lietuvos Aidas. 1934 01 08. p.2