Moderniška gimnazija

Lietuvos Žinios. 1931 08 29. p.5