Pradėjo irti Šv. Jono bažnyčios varpinė

Lietuvos Žinios. 1931 08 31. p.5