Žydų realinės gimnazijos

Lietuvos Žinios. 1931 08 31. p.5